Direcţia generală a Domeniului public

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE

Anunt

Comunicat de presa - privind inchiderea proiectului Basarabia saluta Bucovina

Anunt

Anunț privind înscrierea în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al municipiului Suceava.

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE

Anunt

Notificare intenție expropriere persoane neidentificate

Anunt

Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 4 iulie 2024, ora 12:00

Anunt

Dispoziție privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 4 iulie 2024, ora 12:00

Anunt

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 iunie 2024, ora 09:00

Anunt

DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 18 iunie 2024

Anunt

DISPOZIŢIE privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 6 iunie 2024

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, pe teren proprietate a Statului Roman – domeniul public, în suprafață de 1440mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 21, inițiator UNIVERSITATEA “ȘTEFAN CEL MARE” Suceava.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru construire Centru socio-medical destinat îngrijirilor paleative geriatrice și de urgență, pe teren proprietate privată și teren proprietatea Municipiului Suceava în suprafață totală de 21004 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul 1 Decembrie 1918, f.n., inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construirea unei locuințe colective, pe teren proprietate privată în suprafață de 1663 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Parcului, nr. 1, inițiator ERICADA S.R.L.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, pe teren proprietate privată, iniţiator K TEAM S.R.L..

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte, pe teren proprietate privată, solicitant NIVA DEVELOPMENT S.R.L.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru construire HOTEL pe teren proprietate privată, inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de Urbanism aferent pentru construire clădire de birouri pe teren proprietate privată, inițiatori Marcu Andrei Lucian, Marcu Simona Adriana, Cojocariu Ilie și Cojocariu Veronica.

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ cu Regulament de urbanism aferent, pentru construire clădire de birouri cu destinația de spații comerciale și prestări servicii, locuri de parcare, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ cu Regulament de urbanism aferent, pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii (comerț, prestări servicii) locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată.

Anunt

REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborării propunerilor Plan urbanistic zonal și Regulament de urbanism, construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte, inițiator: NIVA DEVELOPMENT S.R.L.

Anunt

Primăria Municipiului Suceava informează publicul interesat cu privire la aprobarea prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 289.03.2024 a Planului de calitate a aerului în Municipiul Suceava, pentru particule în suspensie PM10, în perioada 2023-2027

Anunt

MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, județul Suceava, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ˮConstruire Aquapark în cadrul Complexului Sportiv din municipiul Suceava”

Anunt

MUNICIPIULUI SUCEAVA prin Direcția de Fonduri Europene din mun.Suceava, str. Bulevardul 1 Mai, nr.5A, județul Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Obținerea autorizației de construire pentru proiectul „Pădure urbană-Dealul Mănăstirii” propus a fi amplasat în mun.Suceava, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.16, jud. Suceava.

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță sedință CTATU - Comisie tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism

Anunt

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 martie 2024, ora 14:00

Anunt

Anunț licitație valorificare 20 autobuze scoase din uz, la sediul TPL, strada Traian Vuia nr. 5A

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent, pentru construire hotel, sistematizare verticală, amenajare exterioară, împrejmuire și racorduri/branșamente și reglementarea juridică a suprafeței de teren afectate de rețeaua stradală propusă conform PUZ “Intrare E85 în Municipiul Suceava” aprobat prin HCL nr. 313 din 29.09.2005, pe teren proprietate privată.

Anunt

MUNICIPIULUI SUCEAVA prin Direcția de Fonduri Europene din municipiul Suceava, str. Bulevardul 1 Mai, nr.5A, județul Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul - Obținerea autorizației de construire pentru proiectul - „Pădure urbană-Dealul Mănăstirii” propus a fi amplasat în municipiul Suceava, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.16, jud. Suceava.

Anunt

Anunț cu privire la publicarea deciziilor de impunere

Anunt

Oferta de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava

Anunt

Anunț licitație valorificare 20 autobuze scoase din uz, la sediul TPL, strada Traian Vuia nr. 5A

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent, pentru construire hale cu destinația sediu firmă, birouri, garaj și servicii auto, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată, inițiator ROYAL CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L.

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE

Anunt

ANUNȚ de afișare a proiectului ”Construire Grădiniță cu program prelungit în cartierul Obcini din municipiul Suceava”

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Vasile Bumbac, nr. 4-8, beneficiar NIVA DEVELOPMENT S.R.L.

Anunt

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 februarie 2024, ora 14:00

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborare PUZ pentru construire hotel conform PUZ “Intrare E85 în Municipiul Suceava” aprobat prin HCL nr. 313 din 29.09.2005, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 2500 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul 1 Decembrie 1918, f.n., inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Anunt

Anunț licitație valorificare 20 autobuze scoase din uz, la sediul TPL, strada Traian Vuia nr. 5A

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor emise pentru terți popriți conform sentințelor judecătorești de menținere a popririi

Anunt

Dispoziție privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 ianuarie 2024, ora 14:00

Anunt

Proiect de Hotarare si REGULAMENT DE FUNCTIONARE A SERVICIULUI DE PARCARE CU PLATA DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

Anunt

Publicare Raport inspectie fiscala

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale

Anunt

Anunț colectiv pentru publicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale

Anunt

Anunț public Măsuri de biosecuritate la nivelul gospodăriilor populației

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a PH privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și Regulament de urbanism aferent, iniţiat de MUSATINII S.A., pentru supraetajarea cu două niveluri a construcției identificate cu nr. cadastral 33918 – C1-U1, pe teren proprietate privată în suprafață de 2936 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Tipografiei, nr. 1.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a PH privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și Regulament de urbanism aferent, iniţiat de NETCOM ACTIV S.R.L., pentru construire sediu firmă, pe teren proprietate privată în suprafață de 3677 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Mitocului.

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Ph privind aprobarea documentației de urbanism PUZ pe teren proprietate privată în suprafață totală de 1187mp C.F. 31576 pe str. Samoil Isopescu, nr. 8, initiator Trans Europe Speed S.R.L.

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a PH privind aprobarea documentației de urbanism PUZ, pe teren proprietate privată în suprafață de 17934mp, C.F. 43694, pe str. Bazelor, initiator Trutzi S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ pe teren proprietate privată în suprafață totala de 20494mp situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja, F.N.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea documentatiei de urbanism PUZ pentru construire cladire de birouri in suprafata totala de 1000 mp, C.F. 32362, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Calea Unirii, F.N., inițiatori Marcu Andrei Lucian, Marcu Simona Adriana, Cojocariu Ilie Si Cojocariu Veronica.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru supraetajarea cu două niveluri (destinație birouri) a construcției identificate cu nr. cadastral 33918 – C1-U1, inițiator MUȘATINII S.A.

Anunt

Anunț cu privire la publicarea adreselor de informare și a deciziei de impunere

Anunt

Anunț cu privire la data desfășurării ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism din luna noiembrie 2023

Anunt

Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Autostrada Pascani Suceava

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale

Anunt

Dispoziție privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 26 octombrie 2023, ora 14:00.

Anunt

Oferta de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construire hală depozitare materiale construcții, pe teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Aurel Vlaicu, inițiator Hromei Cars Service S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborare Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru supraetajarea cu două niveluri (destinație birouri) a construcției identificate cu nr. cadastral 33918 – C1-U1, cu regim de înălțime Sp+P+2E și modificări interioare, consolidare în vederea conformării la foc, remodelare fațade și organizare de șantier, pe teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Tipografiei nr. 1, inițiator MUȘATINII S.A.

Anunt

Anunț de participare la licitație publică, închiriere

Anunt

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - "Obținere autorizație de construire pentru amenajare - Zona de agrement Parc Șipote și organizare de șantier". Obținerea autorizației administratorului drumului pentru racorduri-branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare.

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor pentru proiectul - Modificare traseu, deviere, conducta de distributie subterana, supraterana, in proximitatea podului rutier propus a fi amplasat pe strada Mirauti, localitatea Suceava.

Anunt

Anunt cu privire la afișarea Tabelului cu proprietarii expropriați

Anunt

Oferta de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire cartier de locuințe colective cu regim mic de înălțime, sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi amenajate, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, inițiator Gontaru Nicolai.

Anunt

Anunț public privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul Obținere autorizație de construire pentru amenajare ”Zona de agrement Parc Șipote”.

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a pr. hot. privind aprobarea documentației de urbanism PUZ , pentru construire magazin PENNY, pe teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja, nr. 142.

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somaţiilor emise pentru terţi popriţi

Anunt

Raportul informării și consultării publicului privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulament de urbanism aferent pentru construire hale cu destinația sediu firmă, birouri, garaj, pe teren proprietate privată.

Anunt

În vederea finalizării procedurii de expropriere și acordare de despăgubiri aferente imobilelor - garaje expropriate în scopul realizării obiectivului de investiții ”Parcare supraterană etajată pe strada Ștefan Tomșa”, Municipiul Suceava anunță :

Anunt

Anunț proiect HCL gratuitate elevi și studenți

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre „P.U.Z. cu Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuinte colective pe teren proprietate privată în suprafață de 1187mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Samoil Isopescu, nr. 8, inițiator Trans Europe Speed S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea documentatiei de urbanism „Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui complex de locuinte colective, pe teren proprietate privată în suprafață de 17934mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Bazelor, nr. 1

Anunt

Anunț privind publicarea raportului de inspecție fiscală

Anunt

Aqua Park în cadrul Complexului sportiv din Municipiul Suceava

Anunt

Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a PH privind aprobarea documentației de urbanism PUZ, iniţiat de SOCIETATEA IDEALCONS S&T S.R.L. și PIETRARU ION și PIETRARU LARISEA, pentru construire ansamblu rezidențial cu locuințe colective, situat în intravilanul municipiului Suceava pe b-dul 1 Decembrie 1918.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale și a înștiințărilor de poprire amenzi contravenționale

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru rezidenţial de clădiri cu regim mare de înălţime cu funcţiuni mixte, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 6350 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Vasile Bumbac, inițiator Niva Development S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construirea a două clădiri de locuințe colective pe str. Parcului, inițiatori ILI VASILE CRISTINEL și ILI DANIELA ANGELA.

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ, ÎNCHIRIERE, o parcelă de teren în suprafață de 11 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Lazăr Vicol fn.

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 176232mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Calea Unirii, initiator Iulius Mall S.R.L.

Anunt

Anunț cu privire la data desfășurării ședinței comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism din luna august 2023

Anunt

Raportul informării și consultării publicului privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulament de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial cu locuințe colective pe teren proprietate privată.

Anunt

Procedură operațională privind casarea autovehiculelor uzate

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru construire hale cu destinația sediu firmă, birouri, garaj și servicii auto, inițiator ROYAL CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L.

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - somaţii PJ

Anunt

Informare program "Rabla Local"

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent, pentru construire bloc de locuințe colective, inițiator Trans Europe Speed S.R.L.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre Planul Urbanistic Zonal pentru construire cartier de locuințe colective cu regim mic de înălțime, inițiat de Gontaru Nicolai.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate, iniţiat de FUNDAȚIA UMANITARĂ “CĂMINUL DE BĂTRÂNI SFÂNTUL IOAN CEL NOU” Suceava.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism pentru construire sediu firmă, pe teren proprietate privată, inițiator NETCOM ACTIV S.R.L.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulament de urbanism pentru construire magazin PENNY și magazin cu produse din carne și brânzeturi, pe teren proprietate privată.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial cu locuințe colective pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18700mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 58585, nr. 58586, nr. 58587 și nr. 58588, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul 1 Decembrie 1918, inițiatori SOCIETATEA IDEALCONS S&T S.R.L.

Anunt

Oferta de vânzare teren situat în extravilanulu Municipiului Suceava

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță ședința de Comisie Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism, în data de 28.06.2023, ora 13:00, la sediul din B-dul 1 Mai, nr. 5A.

Anunt

Anunț cu privire la emiterea Deciziei de impunere

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a “Elaborare PUZ si Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea de locuinte individuale cu regim mic de inaltime, situat în extravilanul municipiului Suceava, str. Demostene Botez, inițiatori Hutanu Catalin-Florin, Hutanu Petronela-Lacramioara, Turturean Adriana-Elena, Apetrachioaiei Cristian, Curalet Constantin.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire cămin de bătrâni, inițiator Fundația umanitară ”Căminul de bătrâni Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somaţiilor emise

Anunt

Oferte de vânzare terenuri situate în extravilanul municipiului Suceava

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL în baza unui aviz de oportunitate, pentru construire magazin PENNY, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 5790 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 58009 (5352mp) si nr. 58006 (438mp), situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja, nr. 142, inițiator Blanari Vasile.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate, pentru construirea unui bloc de locuințe,pe teren proprietate privată în suprafață de 2234 mp, identic cu parcela cadastrală nr.49580, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Calea Unirii, nr. 35, beneficiar K TEAM S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construire sediu firmă. pe teren proprietate privată în suprafață de 3677 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 57650, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Mitocului, inițiator NETCOM ACTIV S.R.L.

Anunt

Elaborare PUZ si Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unui bloc de locuinte colective cu regim mic de inaltime, cu spatii comerciale si prestari servicii, sistematizare verticala, locuri de parcare, loc de joaca, imprejmuire si racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1484 mp, C.F. 57920

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru construire hale cu destinația sediu firmă, birouri, garaj și servicii auto, inițiator ROYAL CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L.

Anunt

Achizitie de mijloace de transport public-autobuze electrice 12 m deal, Brasov, Iasi, Sibiu, Slatina, Suceava, cod SMIS 127865

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ - ÎNCHIRIERE

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua ”Țărincă”

Anunt

Primăria Municipiului Suceava vă informează că, începând cu data de 15.05.2023, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire ccămin de bătrâni, pe teren proprietate privată în suprafață de 17303 mp, situat în intravilanul municipiului pe str. Cuza Vodă nr. 15, inițiator Fundația umanitară ”CĂMINUL DE BĂTRÂNI SFÂNTUL IOAN CEL NOU” Suceava.

Anunt

MUNICIPIUL SUCEAVA anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Obținere autorizație de construire pentru amenajare „Zona de agrement Pădure Zamca”.

Anunt

ANUNȚ PUBLIC privind depunerea solicitării de emitere a AVIZULUI DE GOSPODARIRE A APELOR pentru proiectul REABILITARE POD STRADA MIRĂUȚILOR

Anunt

Oferta de vânzare teren situat în extravilanulu Municipiului Suceava

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somaţiilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construire Centru socio-medical destinat îngrijirilor paleative, geriatrice și de urgență, inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construire hotel, inițiator POLARIS CAFE S.R.L.

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță ședința de Comisie Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Anunt

"MUNICIPIUL SUCEAVA cu sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Obținere autorizație de construire pentru amenajare „Zona de agrement Pădure Zamca”

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de „Elaborare (P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate, pentru construire bloc de locuinte colective, spatii comerciale si prestari servicii, imprejmuire, locuri de parcare, sistematizare verticala, racorduri/bransamente” , pe str. Samoil Isopescu, nr. 8, inițiator Trans Europe Speed S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de „Elaborare (P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate, pentru Facultatea de Medicina si Stiinte Biologice din cadrul Universitatii Stefan Cel Mare Suceava,

Anunt

Astazi 07.04.2023, Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de AC MOBILE S.R.L.

Anunt

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Anunt

Astazi 07.04.2023, Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a P. H. privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de P M S pentru Parcare supraterana etajata, parcare supraterana la nivelul solului si gradinita, pe strazile Mesteacanului, Duzilor si b-dul Corneliu Coposu,

Anunt

Anunț public privind decizia etapei de încadrare pentru proiectul ”Parc fotovoltaic”

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticala, amplasare post de transformare, racorduri/bransamente la retelele urbane de utilitati, iniţiat de S.C. Luar Com S.R.L.,

Anunt

Astăzi, 06.04.2023, Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de UCASY AWA S.R.L. si RICCI & JACK HOMES S.R.L

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe colective cu spații comerciale la parter, pe teren proprietate privată în suprafață de 980 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Nicolae Titulescu f.n., inițiatori Răileanu Mihai-Silviu, Răileanu Ancuța-Ionela, Saghin Constantin-Dan și Saghin Iulia-Maria.

Anunt

Oferte de vânzare terenuri situate în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua ”Luncă”

Anunt

Decizii de impunere pentru anul 2023

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire cartier rezidențial, inițiator UCASY AWA S.R.L. și RICCI & JACK HOMES S.R.L.

Anunt

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA - INCHIRIERE - parcelă de teren în suprafață de 11 mp aparținând domeniului privat al Municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Lazăr Vicol fn.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare P.U.Z. cu Regulament de urbanism aferent pentru construire sediu firmă, pe teren proprietate privată în suprafață de 3677 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Mitocului, inițiator S.C. NETCOM ACTIV S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent pentru supraetajarea cu două niveluri a construcției identificate cu nr. cadastral 33918 – C1-U1, cu regim de înălțime Sp+P+2E, pe teren proprietate privată în suprafață de 2936 mp situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Tipografiei nr. 1, inițiator MUȘATINII S.A.

Anunt

PROCES VERBAL DE AFIŞAJ anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu, Municipiul Suceava, pentru proiectul „PARC FOTOVOLTAIC”

Anunt

Oferte de vânzare terenuri situate în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua "Dealul Mănăstirii 2"

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță ședința de Comisie Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ pentru construire clădire cu regim mare de înălțime cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1165 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Alexandru cel Bun, inițiator S.C. DAILY MOTORS S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial cu locuințe colective și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18700mp, inițiatori SOCIETATEA IDEALCONS S&T S.R.L. și PIETRARU ION și PIETRARU LARISEA.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal inițiat de S.C. IULIUS MALL SUCEAVA S.R.L.,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent pentru construire corp administrativ, pe teren proprietate privată în suprafață de 17303 mp, situat în intravilanul municipiului pe str. Cuza Vodă, nr. 15, inițiator Fundația umanitară “CĂMINUL DE BĂTRÂNI SFÂNTUL IOAN CEL NOU” Suceava.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somații pentru persoane fizice.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism pentru construire cartier rezidențial pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18365 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Traian Vuia f.n., inițiatori S.C. UCASY AWA SRL și S.C. RICCI&JACK HOMES S.R.L.

Anunt

Cereri acordare despăgubiri expropriere terenuri pentru drum de legătură Aeroport

Anunt

Anunt public privind decizia etapei de incadrare autostrada Pașcani - Suceava

Anunt

Anunţ cu privire la emiterea actelor administrative-fiscale

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua "Țărincă"

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua "La cimitir"

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ pentru construire clădire cu regim mare de înălțime cu spații de locuit, spații comerciale, spații prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, inițiator S.C. DAILY MOTORS S.R.L.

Anunt

Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a P.U.Z. pe teren proprietate privată în suprafață de 819 mp, C.F. 47761 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 47761, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Plevnei, nr. 2, inițiator HRITCU GHEORGHITA.

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ pentru construire grădiniță, spații prestări servicii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 5044 mp.

Anunt

Oferta de vanzare teren situat in extravilanul Municipiului Suceava - tarlaua "Rusi"

Anunt

Program de transport public local de persoane, prin curse regulate, valabil de la 15 decembrie 2022

Anunt

Oferte de vânzare terenuri situate în extravilanul municipiului Suceava

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ și RU aferent pentru „Elaborare PUZ cu Regulament de Urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construire cladire de birouri cu destinatia de spatii comerciale si prestari servicii, locuri parcare”, pe teren in suprafata totala de 1000 mp, C.F. 32362 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 32362, situat in intravilanul municipiului Suceava, str. Calea Unirii

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ și RU aferent, pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal cu regulament de urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unor hale cu functiuni de productie, depozitare, prestari servicii, comerciale, locuri de parcare, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente”, pe teren in suprafata totala de 9900mp, situat in intravilanul municipiului Suceava, str. Mitocului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare „PUZ pentru construire magazin Penny și magazin cu produse din carne și brânzeturi, accese auto și pietonale, trotuare, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame luminoase pe fațade și în parcare, stâlp cu panou publicitar luminos, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități”, pe teren proprietate privată, pe str. Gheorghe Doja, nr. 142

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de „Elaborare a PUZ și RU aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea unui complex de locuinte colective, spatii comerciale, spatii prestari servicii, spatii alimentatie publica, locuri de parcare, spatiu de joaca pentru copii, spatii verzi amenajate, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente”, pe str. Bazelor, nr. 1.

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

S-au emis următoarele decizii de impunere

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul interesat despre consultarea publică cu privire la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava,

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru construire centru comercial, gospodărie de apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticală, amplasare post de transformare, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

UAT Municipiul Suceava anunță finalizarea cu succes a proiectului de investiții ”Centru Multifuncțional ”ARTA” – Ițcani, cod SMIS 120165, finanțat nerambursabil prin Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020,

Anunt

Municipiul Suceava prin Serviciul Investiții, cu sediu în municipiul Suceava, bulevardul 1 Mai nr.5A, titular al proiectului "Obținerea Autorizației de Construire pentru obiectivul - Sala polivalentă 5000 de locuri", anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Anunt

În temeiul art.47 alin.(5) lit.b) și alin.(6) și (7) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabilii prevăzuți în Anexa 1

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, iniţiat de PYAM INVESTMENTS S.R.L.,

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal inițiat de S.C. CONTRIF S.R.L. pentru construirea unei zone de locuințe colective și individuale de mică înălțime, locuri de parcare, racorduri/branșamente, împrejmuire, sistematizare vertical și introducerea în intravilan a suprafeței de 10939 mp.

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de UCASY HOMES S.R.L.,

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre și Regulament de urbanism aferent, iniţiat de SAV DENTISTRY S.R.L.- superficiar și SKURTU ALONA și SKURTU VIOREL – proprietari teren, pentru construire CLINICĂ STOMATOLOGICĂ,

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor emise pentru terți popriți conform sentințelor judecătorești de menținere a popririi.

Anunt

Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu MUNICIPIUL SUCEAVA prin Serviciul Investiții cu sediul din Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Obținerea Autorizației de Construire pentru obiectivul - Sala polivalenta 5000 de locuri"

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire clădire cu spații de birouri și spații de locuit, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată, inițiator S.C. PYAM INVESTMENTS S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal in baza unui aviz de oportunitate pentru construire unui spatiu comercializare piese auto, spalatorie auto, service auto, imprejmuire, sistematizare verticala, locuri de parcare si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico edilitare”, pe str. Cuza Voda, inițiator Aniculaesii Razvan

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru „Elaborare Plan Urbanistic Zonal in baza unui aviz de oportunitate pentru construire cartier de locuinte colective cu regim mic de inaltime, sistematizare verticala, locuri de parcare, spatii verzi amenajate, loc de joaca pentru copii, racorduri/bransamente” situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Aleea Dumbravii, inițiator Gontaru Nicolai.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Anunț de participare la licitație publică, concesiune

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Municipiul Suceava anunță publicul asupra dezbaterii publice privind propunerea de elaborare a Planului de calitate a aerului pentru municipiul Suceava.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor emise pentru terți popriți conform sentințelor judecătorești de menținere a popririi.

Anunt

Municipiul Suceava anunță Finalizarea proiectului “Unitate de învățământ pentru preșcolari în zona centrală a municipiului Suceava"

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

INFORMARE - Municipiul Suceava intentioneaza sa solicite de la Administratia Nationala “Apele Romane”, Administratia Bazinala de Apa SIRET, SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR SUCEAVA, aviz de gospodarire a apelor pentru investitiei "LUCRARI DE MODERNIZARE A STRAZII DRAGOMIRNA, MUNICIPILUL SUCEAVA".

Anunt

REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective cu regim mare de înăltime și funcțiuni complementare locuirii pe teren proprietate privata, initiator UCASY HOMES S.R.L..

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre „P.U.Z. cu Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea ansamblu rezidential cu cladiri de locuit colective, spatii comerciale, spatii pentru alimentatie publica, spatii pentru prestari servicii, locuri de parcare, sistematizare verticala, racorduri/bransamente”, pe teren in suprafata de 4000mp

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construirea unei clădiri cu spații comerciale, spații pentru birouri, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1191 mp, identic cu parcela cadastrală nr.43571

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire clădire cu spații de birouri și spații de locuit, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 440 mp,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii (comerț, prestări servicii) locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 2234 mp, identic cu parcela cadastrală nr.49580, situat în intravilanul municipiului Suceava pe Calea Unirii, nr. 35, beneficiar S.C. K TEAM S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de MELIJONS S.R.L

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somaţii

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ pentru construire cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective cu regim mare de înăltime și funcțiuni complementare locuirii, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18365 mp, pe Traian Vuia, f.n.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale, somații necomunicate emise până la data de 15.07.2022

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire clinică stomatologică.

Anunt

MUNICIPIUL SUCEAVA din JUDEȚUL SUCEAVA, având sediul în mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava titular al „Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Zonei Urbane Funcționale Suceava”, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu, pentru planul menționat.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații - 19 iulie 2022

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ și Regulament de urbanism aferent, pentru „Elaborare plan urbanistic zonal în baza unui aviz de oportunitate, pe teren proprietate privată în suprafață de 19.494 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Gheorghe Doja.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism pentru construire cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective pe teren proprietate privată în suprafață totală de 8851 mp,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru „Elaborare plan urbanistic zonal cu in baza unui aviz de oportunitate, pentru construire ansamblu cu functiuni mixte: comercial, servicii, alimentatie publica, parcari, accese, amenajari exterioare, sistematizare verticala, parcare supraterana multietajata, refunctionalizare cladiri existente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 176232 mp,

Anunt

Municipiul Suceava, titular al Planului de calitate a aerului in municipiul Suceava pentru particule in suspensie PM10 perioada 2022 - 2026, anunta publicul asupra initierii procesului de elaborare a Planului de calitate a aerului pentru municipiul Suceava.

Anunt

ANUNT DE PARTICIPARE LA LICITATIE PUBLICA, CONCESIUNE

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Municipiul Suceava anunță organizarea unei ședințe de licitație pentru valorificarea prin vânzare a unui numar de 28 vehicule abandonate sau fără stăpân

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 63/27.02.2020 privind aprobarea exproprierii unor bunuri imobile – terenuri proprietate privată

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire CLINICĂ STOMATOLOGICĂ, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 576 mp.

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire Parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și gradiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații.

Anunt

Municipiul Suceava titular al proiectului “Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții”, anunță începerea procedurii de consultare privind luarea deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava

Anunt

Anunț privind recrutarea personalului pentru recensământul populației

Anunt

Primăria Municipiului Suceava a emis Decizia de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la PUZ și regulament de urbanism aferent pentru obiectivul de investiții parcare zona străzii Ștefan Tomșa

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre „Elaborare plan urbanistic zonal si Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate, pentru locuinte colective si individuale, imprejmuire teren, sistematizare verticala si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico edilitare”, pe teren in suprafata totala de 5643 mp,

Anunt

MUNICIPIUL SUCEAVA din mun. Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, jud. Suceava, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Obținere autorizație de construire pentru proiectul Sistem integrat de management și modelare urbană destinate fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții” propus a fi amplasat în mun. Suceava, jud. Suceava.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.66/2008

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru construire cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 8851 mp.

Anunt

Anunț de participare la licitație publică, închiriere - Pășunea Dealul Mănăstirii, Pășunea Vălcănești.

Anunt

Anunț de participare la licitație publică, închiriere - șase spații comerciale aparținând domeniului public al Municipiului Suceava și terenul aferent acestora.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru Parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și grădiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu, pe teren proprietatea municipiului Suceava, situat în intravilanul municipiului Suceava, inițiator MUNICIPIUL SUCEAVA.

Anunt

Decizii de impunere pentru anul 2022

Anunt

ANUNT Finalizare proiect APLICAT - Administrație Publică Locală Informatizată, Calitativă și Accesibilă Tuturor la Suceava

Anunt

Municipiul Suceava anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de transport si distributie energie termica in Municipiul Suceava"

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare plan urbanistic zonal în baza unui aviz de oportunitate, pentru construire centru comercial, gospodărie de apă și împrejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticală, amplasare post de transformare, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități

Anunt

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

Anunt

Municipiul Suceava prin Serviciul Investiţii, titular al proiectului "Construire bază sportivă TIP 1 adiacent străzii Iuliu Hosu (cardinal 1917-1970), municipiul Suceava"

Anunt

Rezultat informare și consultare public PUZ CONTRIF

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ, ÎNCHIRIERE -parcelă de teren în suprafață de 20 mp aparținând domeniului privat al municipiului Suceava situată în Suceava, str. Zorilor fn

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare plan urbanistic zonal (P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate pentru lucrari de recompartimentari, supraetajari la cladirile identice cu nr. cadastrale 34483-C2

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „P.U.Z. cu Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate pentru construirea ansamblu rezidential cu cladiri de locuit colective,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Plan urbanistic zonal cu Regulament de urbanism aferent in baza unui aviz de oportunitate pentru cladire cu functiuni mixte: locuinte colectiv,

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a PUZ pentru construire clădire cu spații de birouri și spații de locuit.

Anunt

Anunt de participare la licitatie publica- inchiriere

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - somaţii

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de COLOSEUM EXPRES S.R.L.

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a proceselor verbale de constatare si declarare a starii de insolvabilitate

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a instiintarilor de poprire - amenzi contraventionale

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somatiilor pentru amenzi contraventionale

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de POPOVICI CRISTINEL NECULAI.

Anunt

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ pentru construire CLINICĂ STOMATOLOGICĂ, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNŢĂ Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire Sediu Judecatorie Suceava,

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somatii

Anunt

Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare plan urbanistic zonal (P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare plan urbanistic zonal in baza unui aviz de oportunitate, pentru construire centru comercial, gospodarie de apa si imprejmuire, amenajare parcare, amenajare acces, amplasare mijloace publicitare, sistematizare verticala, amplasare post de transformare, racorduri/bransamente la retelele urbane de utilitati”,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Plan urbanistic zonal și regulament de urbanism aferent, solicitat de S.C. GRAZIE MILLE S.R.L. si S.C. TASA INVEST IMOBILIARE S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, pentru „P.U.Z. cu regulament aferent pentru obiectivul de investitii PARCARE zona strazii Stefan Tomsa”

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborarii propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial de clădiri cu regim mare de înălțime cu funcțiuni mixte: locuințe colective, spații comerciale, spații pentru alimentație publică, spații pentru prestări servicii, spații pentru birouri, locuri de parcare subterane, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente pe teren proprietate privată

Anunt

S-au emis următoarele decizii de impunere

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ, dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Anunt

Adresă clarificare situație fiscală

Anunt

ANUNŢ începere proces de recrutare şi selecţie pentru 7 (șapte) poziţii de membru în Consiliul de Administraţie al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNŢĂ Intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de SC GROUP RBN S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA, ANUNŢĂ Intenţia de adoptare al Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de MANDACHI INDUSTRY S.R.L.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de Vârvara Silvia.

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent, inițiat de MUNICIPIUL SUCEAVA pentru parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și grădiniță.

Anunt

Propunere nouă PUZ pentru construire complex de locuițe colective, spații comerciale, spații prestări servicii, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente inițiat de S.C. Coloseum Expres SRL pe strada Cuza Vodă.

Anunt

Adrese clarificare situație fiscală

Anunt

Erată - acordarea titlului de "Cetățean de onoare" al Municipiului Suceava domnului profesor universitar doctor inginer Valentin Popa

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a construirea PUZ pentru construire cladire cu spatii de birouri si spatii de locuit, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticala, spatii verzi amenajate, si racorduri/bransamente la retelele de utilitati tehnico-edilitare pe teren proprietate privată în suprafață totală de 440 mp, identic cu parcela cadastrala nr.55181, situat in intravilanul municipiului, pe str. Mărășești, initiator S.C. PYAM INVESTMENTS SRL.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru obiectivul de investiție Sediu Judecătorie Suceava

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a

Anunt

Anunț pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Decizii de impunere pentru anul 2021

Anunt

MUNICIPIUL SUCEAVA, cu sediul în municipiul Suceava, județul Suceava b-dul 1 Mai, nr. 5A, titular al planului REACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI SUCEAVA, judeţul Suceava, anunţă publicul interesat asupra finalizarii proiectului de plan și a raportului de mediu în cadrul procedurii de obținere a avizului de mediu pentru planul mai sus menționat.

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a proceselor verbale

Anunt

Anunt privind emiterea deciziei de impunere pentru stabilirea

Anunt

Anunt privind emiterea deciziei de impunere pentru stabilirea

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, inițiat de societatea MANDACHI INDUSTRY S.R.L.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „Elaborare plan urbanistic zonal (P.U.Z.)

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, inițiat de SC GRAZIE MILLE SRL și SC TASA INVEST IMOBILIARE SRL

Anunt

Au fost emise următoarele decizii de impunere

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunta intentia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent,

Anunt

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire

Anunt

REGULAMENT PRIVIND DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI SANCŢIUNI ÎN UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE TROTINETE ELECTRICE

Anunt

Copie la REGULAMENT PRIVIND DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI SANCŢIUNI ÎN UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE TROTINETE ELECTRICE

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul interesat despre consultarea publică privind Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Zonei Urbane Funcționale Suceava 2021-2030.

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent,

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate adrese înfiinţare poprire

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a „P.U.Z. cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire

Anunt

Anunţ privind comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - decizii

Anunt

Municipiul Suceava a demarat procesul de elaborare a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă la nivelul Zonei Urbane Funcționale Suceava,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunt privind emiterea deciziei de impunere

Anunt

Anunţ privind rezultatul procedurii de evaluare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent,

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

A fost emis următorul act administrativ

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent,

Anunt

REGULAMENT PRIVIND DREPTURI, OBLIGAŢII ŞI SANCŢIUNI ÎN UTILIZAREA SERVICIULUI DE ÎNCHIRIERE TROTINETE ELECTRICE

Anunt

Ca urmare a derulării procesului de consultare publică a Studiului de fezabilitate pentru proiectul "Zona de agrement Parc Șipote",

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul interesat despre consultarea publică privind proiectul „Zona de agrement Parc Șipote”

Anunt

Primăria municipiului Suceava informează publicul interesat cu privire la

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent,

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Anunţ privind comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - decizii de impunere

Anunt

Anunţ privind comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - decizii

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intentia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent,

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent,

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal

Anunt

Au fost emise urmatoarele acte administrative

Anunt

Referat pentru publicarea unui anunț privind vânzarea prin licitație publică deschisă

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ședința de îndată a Consiliului Local al municipiului Suceava

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare PUZ

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent, pentru PUZ

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Dispoziție privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC DEMO-TECH INVEST SRL

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunț privind vânzarea prin licitație publică deschisă cu strigare a unor bunuri scoase din funcțiune

Anunt

ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PUBLICĂ, CONCESIUNE

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Adresă referitoare la comunicarea depăşirii termenului

Anunt

Rezultatele finale la concursul organizat în data de 31.03.2020

Anunt

Au fost emise urmatoarele de decizii de impunere

Anunt

Au fost emise următoarele decizii de impunere

Anunt

ANUNŢ CU PRIVIRE LA PROGRAMUL CU PUBLICUL LA SERVICIUL STARE CIVILA

Anunt

ANUNŢ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor

Anunt

ANUNŢ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE

Anunt

Au fost comunicate acte administrative

Anunt

Decizii referitoare la obligatiile de plata accesorii

Anunt

S-au emis următoarele DECIZII DE IMPUNERE

Anunt

Adresa privind depasirea termenului de depunere

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

S-au transmis următoarele adrese

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunta organizarea unei licitatii

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor

Anunt

Minuta Dezbaterii Publice, Raportul de avizare și Proiectul de hotarâre aferent,

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizeaza în data de 28.01.2020, ora 10:00, la sediul din b-dul 1 Mai, nr. 5A

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Primăria municipiului Suceava organizeaza în data de 28.01.2020, ora 10:00, la sediul din b-dul 1 Mai, nr. 5A

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță organizarea unei noi licitații

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor

Anunt

Primaria Municipiului Suceava, prin direcţia de specialitate,

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIILOR DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță finalizarea procesului de intabulare gratuită

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intentia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent,

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor.

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Municipiul Suceava anunță intenția de închiriere a unui spațiu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIILOR DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Anunţ cu privire la depăşirea termemului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre demararea procedurii de informare si consultare a publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIILOR DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor aferente Planului urbanistic zonal

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Anunț privind supunerea dezbaterii publice a Proiectului de Hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizarea energiei termice

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIILOR DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

Anunț pentru informarea populației cu privire la

Anunt

Anunţ privind emiterea DECIZIEI DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a somaţiilor pentru amenzi contravenţionale

Anunt

Tabel cu punctajele obtinute, in ordine descrescatoare, si autorizatiile taxi atribuite pentru transportul de persoane in regim de taxi.

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor adminsitrative fiscale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Anunţ privind comunicarea Deciziei de impunere pentru

Anunt

Decizii de impunere pentru anul 2019

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

Raportul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - decizii de impunere

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Rezultatele probei practice pentru concursul organizat in data de 26 iunie 2019

Anunt

Rezultatele interviului la concursul organizat in data de 19 iunie 2019

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

Comunicare decizii de impunere

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Lista autovehiculelor fără stăpân sau abandonate

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - decizii de impunere

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal inițiat de SC MARBO WOODS SRL

Anunt

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - decizii de impunere

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Rezultatul informării și consultării publicului

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunț colectiv privind obligația de declarare a datelor pentru înscrierea în registrul agricol

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre

Anunt

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI referitor la

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Anunţ privind transmiterea adresei de înştiinţare, referitoare la depunerea declaraţiei

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

ANUNT PRIVIND OBLIGAŢIA DE A PRESTA

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor aferente Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

Comunicare Decizie de impunere

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor aferente Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunță intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării

Anunt

Anunţ comunicare acte administrativ-fiscale

Anunt

Anunţ privind comunicarea actului administrativ fiscal

Anunt

Anut comunicare act administrativ fiscal - somatie

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire - amenzi contravenționale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații amenzi contravenționale

Anunt

RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI referitor la

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu inițiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

PRIMARIA MUNICIPIULUI SUCEAVA ANUNTA INTENTIA DE ADOPTARE A PROIECTULUI DE HOTARARE CU PRIVIRE LA PLANUL URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT,

Anunt

PRIMARIA MUNICIPILUI SUCEAVA ANUNTA INTENTIA DE ADOPTARE A PROIECTULUI DE HOTARARE CU PRIVIRE LA PLANUL URBANISTIC ZONAL SI REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT,

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

ANUNȚ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a somațiilor pentru amenzi contravenționale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - decizii de impunere

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire pentru amenzi contravenționale

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunț pentru consultarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din municipiul Suceava

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Anunt cu privire la înştiinţarea

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înștiințărilor de poprire pentru amenzi contravenționale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații amenzi contravenționale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția și propunerile Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor în vederea aprobării în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunt privind elaborarea proiectului de hotărâre privind comunicarea prin mijloace electronice a actelor administrativ fiscale,

Anunt

Anunţ referitor la elaborarea proiectului de hotărâre privind stabilirea

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol situat în extravilanul Municipiului Suceava și lista preemptorilor

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă declanşarea procedurii

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale - somaţii amenzi contravenţionale

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de proprire amenzi contravenţionale

Anunt

Rezultatul informării şi consultării publicului Nr.27109 din 28.07.2017

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Ofertă vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Raportul informării şi consultării publicului referitor la

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre elaborarea propunerilor referitoare la Planul Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - decizii de impunere

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemptori

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Anunț referitor la eliberarea avizului pentru prestarea serviciilor funerare

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somații

Anunt

Anunţ atribuire contract pentru prestarea serviciilor de publicitate

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somații

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Raport informare și consultare public aferent PUD

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenția dezbaterii și supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunț de recrutare a șapte poziții de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale somații

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

COMPONENTA INIȚIALĂ A PLANULUI DE SELECȚIE

Anunt

Anunţ atribuire contract pentru prestarea serviciilor de publicitate

Anunt

Ofertă vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemtori

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale somatii

Anunt

Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale

Anunt

Anunţ atribuire contract servicii publicitate

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a Planului urbanistic de detaliu

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță intenția de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicare a actelor adminsitrativ fiscale

Anunt

Anunţ privind rezultatul procedurii de selecţie parteneri în vederea încheierii unui Acord de parteneriat

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire pentru amenzi contravenţionale

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

Anunt pentru comunicarea prin publicitate a actului administrativ - fiscal

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ selectţie parteneri în vederea încheierii unui acord de parteneriat

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor adminsitrativ fiscale - somatii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Raport informare şi consultare public aferent PUD

Anunt

Anunţ atribuire servicii de publicitate

Anunt

Oferta vanzare teren in extravilanul Municipiului Suceava

Anunt

Ofertă vânzare teren agricol în extravilan şi listă preemtori

Anunt

Oferta vânzare teren extravilan şi listă preemtori

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare

Anunt

Oferte vânzare teren şi liste preemtori

Anunt

Anunţ pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrativ fiscale

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Raportul informării şi consultarii publicului referitor la

Anunt

Primăria Municipiului Suceava anunţă intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Roșca Nicușor, Roșca Gheorghe si Maria și Roșca Ionuț

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somaţii

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de GONTARU ANDREI GELU și GONTARU DANIELA

Anunt

Oferte vânzare teren extravilan și liste preemptori

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu initiat de DARIE FLORIN IULIAN si DARIE TATIANA

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somații amenzi contravenționale

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate a înştiinţărilor de poprire pentru amenzi contravenţionale

Anunt

Invitaţie de participare în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”- cod CPV: 79341000-6

Anunt

Oferte vânzare teren extravilan și liste preemptori

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de DARIE FLORIN IULIAN şi DARIE TATIANA

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de PIȚU IOAN și PIȚU ANCUȚA MĂDĂLINA și FLUTUR GHEORGHE CRISTIAN și FLUTUR PARASCHIVA

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de CIOBANU-TIMOFTI NICULAIE și CIOBANU-TIMOFTI MARIANA

Anunt

Oferte vânzare terenuri extravilan

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Ciobanu Timofti Nicolaie

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SĂVUȚA MARIA

Anunt

Ofertă vânzare teren extravilan și listă preemptori

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de SC DENIS JUNIOR SRL

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de Bădăluță Viorica

Anunt

Încheierea procesului de informare și consultare a publicului cu privire la documentația de urbanism Plan Urbanistic General

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de SAVUȚA MARIA

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat ca s-a aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale – somații amenzi contravenționale

Anunt

ANUNŢ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - acte administrativ fiscale

Anunt

Anunţ de atribuire la procedura de achiziţie publică ”Servicii de publicitate TV”, cod CPV: 79341000-6

Anunt

ANUNŢ privind organizarea evaluării/selecției prealabile a candidaţilor pentru Consiliul de Administraţie al S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. SUCEAVA

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Anunţ vânzare prin licitație publică

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC METAL TERMO INDUSTRY SRL

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU MARCELA

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Anunţ vânzare prin licitație publică

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Invitaţie de participare în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate TV”- cod CPV: 79341000-6

Anunt

Consultarea și informarea publicului privind documentația de urbanism „Reactualizarea Planului Urbanistic General al municipiului Suceava’’

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU SEBASTIAN și ROTARU IULIANA

Anunt

Anunţ vânzare prin licitaţie publică

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC SOLUTIONS DEVELOPMENT GROUP SRL și SC COMPANY R&V SRL

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de MUNICIPIUL SUCEAVA

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de LUCA ANGELA și LUCA ILIE CRISTINEL

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de LIVADARU LUCIAN MIRCEA și LIVADARU MAGDA și MECHETEI ALEXANDRU

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ISMAIL VICTOR și ISMAIL MARIA

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de ROTARU SEBASTIAN

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii în Consiliul Local a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de parcare cu autotaxare

Anunt

Ofertă de vânzare terenuri extravilan

Anunt

Anunţ de atribuire la procedura ”Servicii de publicitate”, cod CPV: 79341000-6

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat despre intentia

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta publicul interesat despre intentia

Anunt

Municipiul Suceava, in calitate de autoritate contractanta,

Anunt

Anunt de atribuire "Servicii de Publicitate"

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de Voronca Bogdan- Adrian și Voronca Narcis-Valentin

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de GONTARU ANDREI GELU și GONTARU DANIELA

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de SC DENIS JUNIOR SRL

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Oferte de vânzare teren extravilan

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de VORONCA NARCIS VALENTIN și VORONCA BOGDAN ADRIAN

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Primăria Municipiului Suceava titular al proiectului Plan Urbanistic de Detaliu- Refacere fațade la frontul construit al străzilor Ștefan Cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu ANUNTA

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de POPOVICI DAN

Anunt

Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de HRENIUC ȘTEFAN

Anunt

Anunţ selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de PEDRAZZINI GIUSEPPE și PEDRAZZINI ANGELA

Anunt

Ofertă de vânzare teren extravilan

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice si juridice - an fiscal 2015

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de SC AMBRO SA

Anunt

Oferte de vânzare terenuri şi liste preemptori

Anunt

Anunţ privind intenţia de modificare şi completare a H.C.L. nr. 66/2008

Anunt

rimaria Municipiului Suceava anunta intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului Suceava

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Campanie pentru testarea gratuită a auzului

Anunt

Anunţ licitaţie pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

Anunt

Anunţ privind intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de POPOVICI DAN

Anunt

Zilele Reciclării în Suceava

Anunt

Oferta vânzare teren şi listă preemptori

Anunt

ANUNŢ COLECTIV pentru comunicarea prin publicitate - adrese de înfiinţare a popririi şi înştiinţări de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Ofertă de vânzare teren

Anunt

Ofertă de vânzare teren

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu - Refacere fațade

Anunt

Ofertă de vânzare teren situat în extravilanul municipiului Suceava

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal (PATZI)

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL, iniţiat de RÂȘCA OVIDIU

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale - somaţii

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de NIMIGEAN VICTORIA

Anunt

Anunt privind elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu initiat de Hreniuc Stefan

Anunt

Anunţ selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal, iniţiat de Negrea Nicușor- Alexandru, Sisiac Marius-Alexandru, Alexandrovici Cazimir și SC MASTERDOM PROFIL SRL

Anunt

AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI ÎN SEZONUL RECE NOIEMBRIE 2014 - MARTIE 2015

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate - adrese de infiinţare a popririi şi înştiinţări de poprire - amenzi contravenţionale

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL, iniţiat de Jardă Viorel şi Maga Calistrat

Anunt

Publicitate vanzare terenuri in extravilanul Municipiului Suceava

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunt atribuire Servicii de publicitate 2014

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de MORAR IONUŢ CĂTĂLIN

Anunt

ANUNŢ NEGOCIERE DIRECTĂ

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de CĂLIN PETRE BOGDAN

Anunt

ANUNŢ DE ATRIBUIRE a fondurilor nerambursabile acordate din fonduri publice

Anunt

Aprobarea elaborării unui PLAN URBANISTIC ZONAL

Anunt

ANUNT LICITAŢIE pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava

Anunt

Invitaţie de participare în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”- cod CPV: 79341000-6

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunţ selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare

Anunt

Anunţ de atribuire a fondurilor nerambursabile acordate din fonduri publice

Anunt

ANUNT LICITAŢIE pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 202/2003

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent

Anunt

Aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal iniţiat de SC VIVAT CONSTRUCT SRL

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice si juridice - an fiscal 2014

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ de participare la selecţia publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de AFILIPOAEI BOGDAN

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Regulamentul local de publicitate

Anunt

Intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de AFILIPOAIEI BOGDAN

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre privind acordarea de facilităţi pentru transportul public local

Anunt

Intentia dezbaterii si supunerii spre aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu initiat de SC WASHTRANS CLEAN SRL

Anunt

Anunţ publicitate pentru atribuirea contractului de servicii juridice de consultanţă

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2014

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

ANUNŢ CU PRIVIRE LA DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOŢEASCĂ CEREREA DE ACORDARE A AJUTORULUI DE ÎNCĂLZIRE A LOCUINŢEI

Anunt

Anunt cu privire la intentia de a propune Consiliului Local al Municipiului suceava

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC COMPLEX ZIMBRUL SRL

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunţ de atribuire la procedura "Servicii de publicitate"

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL

Anunt

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de BARANAI BOGDAN DANIEL

Anunt

Invitaţie de participare în vederea atriburii contractului "Servicii de publicitate"

Anunt

Dezbaterea şi supunerea spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de NIMIGEAN VICTORIA

Anunt

Anunţ privind intenţia de a propune Consiliului Local al Municipiului Suceava atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane

Anunt

Supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Suceava a Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Dezbaterea şi supunerea spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu iniţiat de BARANAI BOGDAN DANIEL

Anunt

Dezbaterea şi supunerea spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a unui Plan Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC COMPLEX ZIMBRUL SRL

Anunt

Dezbaterea şi supunerea spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a unui Plan Urbanistic de Detaliu iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL

Anunt

Anunţ privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice si juridice - an fiscal 2013

Anunt

Anunt pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ privind intenţia de modificare a tarifelor pentru transportul public local de călători

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi

Anunt

Declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de bunuri şi mărfuri în regim de taxi

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ privind solicitarea avizului de mediu - proiect PUZ Curtea Domnească

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Anunţ privind intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre - Plan Urbanistic Zonal şi Regulament de urbanism aferent – Cimitir Iţcani

Anunt

Anunţ de atribuire la licitaţia deschisă

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Anunţ de participare la licitaţia deschisă în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate în presa locală-săptămânal”

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ dezbatere publică Plan Urbanistic Zonal Cimitir Iţcani - finalizarea Raportului de Mediu

Anunt

Anunţ de atribuire Servicii de publicitate 2012

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construire unui complex multifuncţional

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ şedinţă dezbatere publică Plan Urbanistic Zonal - Cimitir Iţcani

Anunt

Anunţ privind solicitarea obţinerii avizului de mediu - PUZ Cimitir Iţcani

Anunt

Anunţ privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui cimitir-Iţcani

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale somaţii

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru contribuabili persoane fizice si juridice - an fiscal 2012

Anunt

Anunţ de participare la licitaţia deschisă în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”- cod CPV: 79341000-6

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unui complex multifuncţional

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate somaţii - amenzi contravenţionale

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei baze sportive

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate somaţii - amenzi contravenţionale

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei locuinţe

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Proiectului Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2012

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ intenţie de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui mic ansamblu de locuinţe

Anunt

Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat că a fost aprobat elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru construirea unei locuinţe şi anexe cu regim mic de înălţime

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunta intentia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulament de urbanism aferent

Anunt

Primaria municipiului Suceava anunta publicul interesat ca a fost

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate, somatii - persoane juridice

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ de atribuire la licitaţia deschisă ”Servicii de publicitate”

Anunt

Anunţ cu privire la intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi Regulamentului de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier locuinţe

Anunt

Anunţ cu privire la intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi Regulamentului de urbanism aferent - cartier locuinţe

Anunt

ANUNŢ cu privire la aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

ANUNŢ cu privire la aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ de participare la licitaţia deschisă în vederea atribuirii contractului ”Servicii de publicitate”- cod CPV: 79341000-6

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate, somatii a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

ANUNŢ cu privire la aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

ANUNŢ cu privire la aprobarea elaborării unui Plan Urbanistic Zonal

Anunt

ANUNŢ cu privire la intenţia de adoptare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi Regulamentului de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinţe si funcţiuni complementare locuirii

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate, somatii a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

ANUNŢ privind afişarea Proiectului Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava pentru anul 2011

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate somaţii-amenzi contravenţionale

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane fizice

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

În 3 - 4 Decembrie, spune adio deşeurilor electrice, electronice şi electrocasnice!

Anunt

Anunţ cu privire la intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL şi Regulamentului de urbanism aferent - COMPLEX SPORTIV

Anunt

ANUNŢ privind dezbaterea proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava

Anunt

ANUNŢ REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2011

Anunt

Anunţ privind distribuirea alimentelor din stocurile de intervenţie comunitară

Anunt

Anunţ de atribuire

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Anunt colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoanele fizice

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane fizice

Anunt

Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitate a actelor administrative fiscale emise pentru persoane juridice

Anunt

Au fost emise acte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili

Anunt

Anunţ dezbatere proiect privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi

Anunt

Inchide