PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

Nr. 12830/15.04.2016

 

ANUNŢĂ

 

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de CIOBANU-TIMOFTI NICULAIE și CIOBANU-TIMOFTI MARIANA pentru construire locuință individuală, cu regim mic de înălțime, anexă, împrejmuire și racorduri/ branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată, pe teren proprietate privată în suprafață de 450 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 43102, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Tătărași.

Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

- Textul complet al proiectului de hotărâre

- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

              Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide