PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A     

Nr. 22575  din 19.07.2016

ANUNŢĂ

 

Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, iniţiat de BOICU MIHAI, NICSAN VASILE și NICSAN MARIA ADRIANA, BEJENAR MIHAI și BEJENAR COZMIN, CAZACU IANOVICI LAVINIA-CECILIA și CAZACU IANOVICI ANDREI, SEMENIUC DUMITRU și SEMENIUC RODICA pentru construire locuințe individuale cu regim mic de înălțime și a unui spațiu de producție/depozitare, pe terenuri proprietați private în suprafață totală de 4854 mp, identice cu parcelele cu numerele cadastrale 43260, 43261, 43262, 43263 (proprietar Boicu Mihai), 43267 (proprietari Nicsan Vasile și Nicsan Maria Adriana), 43264 (proprietari Bejenar Mihai și Bejenar Cozmin), 43265 (proprietari Semeniuc Dumitru și Semeniuc Rodica), 43266 (proprietari Cazacu Ianovici Lavinia Cecilia și Cazacu Ianovici Andrei) și parcela cadastrală nr. 43268 constituită ca parcelă de drum, situate în intravilanul municipiului Suceava, strada Mitocului fn.

            Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

-  Notă de fundamentare

   -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

   -  Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului în ziar.

Inchide