pentru construire depozit mărfuri industriale, sistematizare verticală, locuri de parcare, racorduri /branșamente, împrejmuire cu caracter provizoriu, pe teren proprietate privată în suprafață de 2997 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 53852, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe b-dul Sofia Vicoveanca fn .
 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, ro la secțiunea “Anunțuri”, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de facebook a Primăriei municipiului Suceava și pe aplicația Suceava City App.

Data afișării: 09.12.2020

Inchide