PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,

cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A

Nr. 32514/05.12.2014

 

ANUNŢĂ

 

      Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal Intercomunal (PATZI)- LINIE ELECTRICĂ AERIANĂ (LEA) 400KV Gădălin – Suceava inclusiv interconectarea la SEN.

Traseul proiectat al LEA 400 KV Gadălin - Suceava traversează un numar de 41 unități administrativ teritoriale din cadrul judetelor: Cluj (4UAT), Bistrița Năsăud (16UAT) și Suceava (21UAT). Pe teritoriul administrativ al municipiului Suceava, lucrările de construire vor afecta temporar 6360 mp teren arabil, proprietatea statului Român aflat în administrarea Stațiunii de cercetare – dezvoltare agricolă. ( 3150 mp pentru platformă stâlpi și 3210 mp pentru culuar lucru/zonă acces)

       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:

            -  Notă de fundamentare

            -  Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava

            - Textul complet al proiectului de hotărâre

care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.

       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

PATZI LEA 400 kV Gadalin-Suceava.pdf

Inchide