solicitat de VIVAT CONSTRUCT SRL, pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 42039 mp, identic cu: parcela cadastrală nr. 33761 în suprafață de 1380 mp, parcela cadastrală nr. 33762 în suprafață de 500 mp, parcela cadastrală nr 33763 în suprafață de 500 mp, parcela cadastrală nr. 33764 în suprafață de 2132 mp, parcela cadastrală nr. 49199 în suprafață de 1298 mp, parcela cadastrală nr. 49210 în suprafață de 2492 mp și parcela cadastrală nr. 49211 în suprafață de 33737 mp, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe Aleea Dumbrăvii.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
    - Notă de fundamentare
    - Referatul de aprobare
    - Raportul compartimentelor de specialitate
    - Raportul informării și consultării publicului
    - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice

Inchide