inițiat de SC VIVAT CONSTRUCT SRL pentru construirea unui  cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 42039 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe Aleea Dumbrăvii.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 22.11.2019-16.12.2019 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice

- Mobilare urbanistică

Inchide