PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare Plan Urbanistic Zonal cu Regulament de urbanism aferent în baza unui aviz de oportunitate pentru construire hale cu destinația sediu firmă, birouri, garaj și servicii auto, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 4800 mp, identic cu parcela cadastrală nr.38038, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str. Mitocului, inițiator ROYAL CONSTRUCT BUCOVINA S.R.L.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 29.05.2023  la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro     
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice

Inchide