PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A
Nr. 17705/21.06.2013 

ANUNŢĂ

      Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei clădiri D+P+4E cu spaţii comerciale la demisol şi parter şi locuinţe la etaje şi o clădire pentru servicii P+1E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/ branşamente la reţele urbane de utilităţi edilitare pe o suprafaţă de 1232 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, Strada Eroilor fn.
       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
            - Notă de fundamentare
            - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
            - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Serviciul de specialitate urbanism, amenajarea teritoriului, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide