inițiat de SC  MER DUM SRL pentru construcție civilă cu funcțiune mixtă: hotel resort parter cu sală de conferință, restaurant, loc de joacă pentru copii, interior și exterior, amenajări peisagistice cu parcare proprie, împrejmuire, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 22846 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 52947, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Cernăuți nr. 67 A.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 5.07.2019 - 19.07.2019 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 05.07.2019

Inchide