pentru bloc de locuințe colective cu spații comerciale și spații pentru prestări servicii, locuri de parcare, cu regim mare de înălțime, inițiat de Croitoru Iacob Maximilian, pe teren proprietate privată în suprafață de 900 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 37277, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe Aleea Lalelelor.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane si gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 15.12.2017 - 8.01.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria mun. Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A,cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 PUZ - Planșe 

Anunț nr. 43158 / 14.12.2017

Inchide