anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menţionat, propus a fi amplasat în, municipiul Suceava, str. Iuliu Hosu, judetul Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiel pentru Protectia Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistritei, nr. 1A, în zilele de luni- vineri, Între orele 9-14, precum şi la urmatoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.

Inchide