Nr. 32397/4.12.2014

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat că s-a aprobat elaborarea unui PLAN URBANISTIC ZONAL, iniţiat de RÂȘCA OVIDIU pentru introducerea în intravilanul municipiului Suceava a terenului proprietate privată în suprafaţă totală de 5100 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 44856 (proprietar: Râșca Ovidiu), situat în extravilanul municipiului, zona “Dealul Mănăstirii” și construirea unui cartier de locuinţe cu regim mic de înălţime şi dotări aferente.

            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 25 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide