inițiat de S.C. WASHTRANS CLEAN S.R.L. pentru construirea unui spațiu comercial cu regim de înălțime parter, în suprafață de 28 mp, pe teren proprietatea municipiului – domeniul privat, identic cu parcela cadastrală 43130, situat pe strada Ștefan cel Mare, urmând ca în condițiile urbanistice reglementate, terenul să fie scos la licitație publică pentru drept de superficie.
    Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
  - Textul complet al proiectului de hotărâre
  - Expunerea de motive a primarului și viceprimarului municipiului Suceava,
documente ce pot fi consultate și la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
    Cei interesați pot trimite, în scris, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, până la data de 23.02.2017 ora 14.00, dată când va avea loc ședința de Consiliu Local unde se va dezbate documentația privind realizarea acestui obiectiv.


Proiect de hotărâre

Raport consultare publică

Memoriu tehnic

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

 

 Anunț Nr. 6341 / 17.02.2017

 

 

 

 

Inchide