pentru construire bloc de locuințe și funcțiuni complementare locuirii adaptat la condițiile zonei, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privată în suprafață de 450 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 43917, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Ion Irimescu (zona autoservice) - proprietar: Popovici Cristinel Neculai.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 23.10.2020  la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.
  Responsabil cu informarea si consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane si gestionare documentații de urbanism - Primaria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail:
urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Inchide