inițiat de UNGUREANU VIORICA si UNGUREANU OVIDIU CONSTANTIN pentru construire spațiu comercial, locuri de parcare, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 734 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 47509, pe Calea Unirii, nr. 80A.
    Documentația de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 și pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri”.
    Observațiile sau propunerile cu privire la documentația de urbanism se primesc în perioada 24.02.2017 – 10.03.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava – Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.

Memoriu

Plan de încadrare în zonă

Planșă de reglementări

 

Anunț nr. 7064 / 23.02.2017

 

Inchide