REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI
în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire Parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și grădiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu, pe teren proprietatea municipiului, inițiator MUNICIPIUL SUCEAVA.

Argumentare: Elaborarea propunerilor documenției de urbanism pentru construire parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și grădiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu, pe teren proprietatea municipiului, inițiator MUNICIPIUL SUCEAVA.
Amplasament: teren în suprafață totală de 6587 mp, situat în municipiului Suceava, în zona străzilor Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu  

Publicul a fost invitat să consulte documentele privind elaborarea propunerilor Planului urbanistic zonal și să transmită observații/obiecțiuni referitoare la PUZ pentru construire Parcare supraterană etajată, parcare supraterană la nivelul solului și grădiniță, pe străzile Mesteacănului, Duzilor și b-dul Corneliu Coposu, în perioada 02.05.2022 – 26.05.2022.
În acest sens, anunțul privind elaborarea PUZ a fost publicat pe site-ul www.primariasv.ro, a fost afișat în holul principal de la parterul Primăriei municipiului Suceava și a fost afișat pe 3 (trei) panouri montate la amplasamentul aflat în discuție. Anunțul a fost afișat la toate scările de bloc din vecinătate.
Totodată s-au transmis 2 (două) notificări către asociațiile de proprietarii de care aparțin blocurile de locuințe vecine zonei care a generat PUZ.
Deasemenea, un anunț privind elaborarea propunerilor PUZ a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a Primăriei municipiului Suceava și pe aplicația mobilă Suceava City App.

În perioada de consultare și informare a publicului, au fost înregistrate 6 (șase) adrese cu  obiecțiuni referitoare la această documentație. 
În rezumat, în adrese s-au formulat, printre altele, observații cu privire la: asigurarea însoririi camerelor de locuit din blocurile aflate în vecinătate, distanța dintre blocurile de locuințe și construcțiile propuse, suprafața spațiilor verzi din zonă, numărul de locuri de parcare propus, asigurarea accesului către grădiniță etc.

Răspunsul argumentat la observațiile înregistrate a fost transmis în scris persoanelor care au înaintat observații la documentația PUZ.


Nr. 23076 / 24.06.2022

Inchide