pentru construire a două hale de producție și a două hale de depozitare pentru vopsele lavabile și a unei hale de producție și depozitate pentru confecții metalice, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, inițiat de S.C. EUROBETA COLORS S.R.L. și Abalașei Sorin Marius, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 10882 mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 48284(8282mp), nr. 48283(2105mp) și nr. 48282(495mp), situat în intravilanul municipiului, pe str. Mitocului.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane si gestionare documentații de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parter al instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 19.12.2017 – 12.01.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

PUZ - Încadrare în zonă

PUZ - Reglementări urbanistice

 

Anunț nr. 43439 / 18.12.2017

Inchide