Autoritatea finanţatoare: Municipiul Suceava, cod fiscal 4244792, cu sediul în Municipiul Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224, telefon 0230/212696, fax 0230/520593, în baza Legii 350/ 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, organizează în data de 13.11.2014, ora 10, selecţie publică de proiecte în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice pentru următoarele domenii:

v. anunţ 

 

 

Inchide