PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A 
NR. 11353/14.04.2015

 

         Primaria Municipiului Suceava anunta intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de  POPOVICI DAN pentru construire anexe gospodărești cu funcțiunile de centrală termică, beci și bucătărie de vară pe teren proprietate privată în suprafață de 648 mp, identic cu parcela cu nr. cadastral  2442, situat în intravilanul municipiului– strada Universității nr. 31.
       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
       - Textul complet al proiectului de hotărâre;
       - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava, 
documente ce pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
        Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.
 

Inchide