inițiat de S.C. MINARO ADAMA SRL, pentru construirea a 4 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+10E și D+P+3E (max. 4E), cu funcțiuni complementare locuirii, împrejmuire, racorduri/branșamente, sistematizare verticală, locuri de parcare, pe teren proprietate privată în suprafață de 9000 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 50587, situat în intravilanul municipiului, pe strada Apeductului, f.n.
    Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
      - Textul complet al proiectului de hotărâre
      - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
      - Raportul compartimentelor de specialitate
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.

Proiect de hotărâre

Expunere de motive

Raport compartimente de specialitate

Raport informare și consultare

Plan de încadrare

Reglementări urbanistice

   

Anunț nr. 26970 / 27.07.2017

Inchide