inițiat de UCASY BIULDARS S.R.L  pentru construire bloc de locuințe cu regim de înălțime D1+D2+P+4E+5 parțial cu locuri de parcare și boxe la demisol, spații comerciale, spații pentru prestări servicii și spații de locuit la parter și etaje, sistematizare verticală, locuri de parcare supraterană, spații verzi, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 1430 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 37763, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Tătărași.
  Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 17.08.2020-10.09.2020 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A sau la adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

- Memoriu general

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 14.08.2020

Inchide