Primăria municipiului Suceava anunţă publicul interesat despre intenţia de „Elaborare plan urbanistic zonal (P.U.Z.) - cu Regulament de urbanism aferent, în baza unui aviz de oportunitate, pentru construire bloc de locuințe colective, spații comerciale și prestări servicii, împrejmuire, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente”, pe teren proprietate privată în suprafață de 1187mp, C.F. 31576 identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 31576, situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Samoil Isopescu, nr. 8, inițiator Trans Europe Speed S.R.L.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 12.07.2023 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide