inițiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL pentru construirea unei locuințe colective, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 700 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 36474, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Traian Țăranu.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data 30.01.2019, la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

 - Încadrare în zonă

 - Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 30.01.2019

Inchide