Nr. 36520 / 17.11.2016

iniţiat de S.C. LIDL ROMANIA S.C.S pentru construirea unui centru comercial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, imprejmuire și racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată, în suprafaţă totală de 6098 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 48046 (4378 mp), nr. 48047 (1308 mp) și nr. 42632 (412mp), situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Zamcei, nr. 15,
       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
       - Textul complet al proiectului de hotărâre
       - Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
care pot fi consultate şi 
la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
        Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

 

 

Inchide