Municipiul Suceava prin Serviciul Investiții, cu sediu în municipiul Suceava, bulevardul 1 Mai, nr. 5A, județul Suceava, titular al proiectului "Obținerea Autorizației de Construire pentru obiectivul - Sala polivalentă 5000 de locuri" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat în municipiul Suceava, strada adiacent străzii Iuliu Hossu (cardinal 1917-1970), județul Suceava.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava din municipiul Suceava, str. Bistriței, nr.1A, în zilele de luni - vineri, între orele 9-14, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Suceava.
 

Inchide