și a Regulamentului de urbanism aferent, pentru construirea unei zone de locuințe colective și individuale de mică înălțime, locuri de parcare, racorduri/branșamente, împrejmuire, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 30793 mp, identic cu parcelele cadastrale notate cu nr. 32030 și nr.32029, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Aleea Dumbrăvii, f.n., ințiator SC CONTRIF SRL.
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 09.06.2020 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00 sau pe adresa de e-mail primsv@primariasv.ro         
 Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

INCADRARE IN ZONA
REGLEMENTARI URBANISTICE

 
Data afișării: 09.06.2020

 

Inchide