inițiat de S.C. ROCKNA ELECTRONICS SRL, pentru construirea unei unități pentru fabricarea echipamentelor electronice, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri, branșamente,  pe teren proprietate privată în suprafață de 1400 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 49600, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe Aleea Dumbrăvii.                                                                                                                                             
    Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
  - Textul complet al proiectului de hotărâre
  - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
  - Raportul compartimentelor de specialitate
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
Cei interesați pot trimite în scris, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, până la data de 24.05.2017 ora 14.00, dată când va avea loc ședința de Consiliu Local unde se va dezbate documentația privind realizarea acestui obiectiv.

Proiect de hotărâre

Raport informare și consultare

Plan încadrare în zonă

Propunere reglementări

 

 Anunț nr. 18005 / 18.05.2017 

 

Inchide