PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ pentru construire cartier rezidențial cu blocuri de locuințe colective cu regim mare de înăltime și funcțiuni complementare locuirii (spații comerciale, spații de alimentație publică, spații pentru prestări servicii), sistematizare verticală, locuri de parcare, spații verzi amenajate, teren de sport, loc de joacă pentru copii, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 18365 mp, identic cu parcelele cadastrale nr.57730 (8983mp) si nr.57731 (9382 mp), situat în intravilanul municipiului, pe  Traian Vuia, f.n., inițiatori S.C. UCASY AWA SRL și S.C. RICCI&JACK HOMES S.R.L.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 04.08.2022, la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri, sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în teritoriu

- Reglementări urbanistice
 

Inchide