PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA, 
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A    
Nr.  35962/22.10.2021


 ANUNŢĂ


    Intenţia de adoptare a Proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent, solicitat de SC GROUP RBN S.R.L. pentru ansamblu rezidential de locuinte colective, spatii comerciale si de prestari servicii, locuri de parcare, sistematizare verticala, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 4063mp, identic cu parcela cadastrala cu nr. 54557, situat în intravilanul municipiului Suceava, Str. Gheorghe Doja, nr. 165A

    Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Notă de fundamentare
   -  Referatul de aprobare
   -  Raportul compartimentelor de specialitate
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III, pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei, pe pagina oficială de Facebook a Primăriei Municipiului Suceava și pe aplicația Suceava CityApp.
       Cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind  proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului pe site-ul primariei.

Inchide