pentru construire locuințe colective cu regim de înălțime P+2E+M, locuri de parcare, împrejmuire, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 700 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 36474, situat în intravilanul municipiului Suceava, strada Traian Țăranu fn.
 Documentaţia de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A- Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parter instituției.
 Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 25.06.2018-9.07.2018 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
 Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
 Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Incaradre in zonă;
Reglementări urbanistice;

Anunț nr. 21901 / 22.06.2018

Inchide