a înştiinţărilor de poprire - amenzi contravenţionaleÎn temeiul prevederilor art. 47 alin (5) lit. b) si ale alin. (6) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise înştiinţări de poprire pentru contribuabilii prevăzuţi în Anexa 1 „Înștiințări de poprire emise în perioada 01.10.2019-31.12.2019 pentru debite provenind din amenzi contravenționale”.
Menționăm că această procedură de comunicare se realizează numai pentru înştiinţările de poprire transmise debitorilor prin Poșta Română și neconfirmate de primire. 
Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Primăriei Municipiului Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, parter, Avizier - Serviciul Amenzi.
Informații suplimentare privind acest anunț puteți obține, la sediul nostru sau la numărul de telefon 0230/212696 interior 132, e-mail:
amenzi@primariasv.ro.

 Anunţ nr. 7641/29.01.2020

Inchide