a Planului Urbanistic Zonal inițiat de MURARIU VERGIL, MURARIU AURELIA si DOBROGHIU IOAN pentru construire cartier de locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni complementare locuirii, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri/branșamente la rețelele urbane de utilități edilitare, pe teren proprietate privata în suprafață de 8200 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu nr. 49664, situat în intravilanul municipiului pe Dealul Mănăstirii.
  Documentația de urbanism cu principalele reglementări poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observațiile referitoare la documentația de urbanism se primesc în perioada 21.12.2018 – 14.01.2019 la Primăria municipiului Suceava cu sediul în b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

 - Încadrare în zonă

 - Reglementări urbanistice

 

Anunț nr. 42089 / 20.12.2018

Afișat: 20.12.2018.

Inchide