inițiat de  HALUS LORY INGEBORG pentru construire locuințe colective cu spații comerciale și de prestări servicii la parter, locuri de parcare la demisol și supraterane, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 1346  mp, identic cu parcelele cadastrale nr. 52942 si nr. 52940, situat în intravilanul municipiului Suceava pe strada Dragoș Voda fn.
  Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile începând cu data de 12.10.2020 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail
urbanism@primariasv.ro.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 12.10.2020

Inchide