Primaria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui complex de locuinte colective, spatii comerciale, spatii prestari servicii, spatii alimentatie publica, locuri de parcare, spatiu de joaca pentru copii, spatii verzi amenajate, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 17934mp, C.F. 43694 identic cu parcela cadastrala notata cu nr. 43694, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Bazelor, initiator Trutzi S.R.L.
Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include: 
* nota de fundamentare a proiectului de hotărâre; 
* referatul de aprobare
* raportul compartimentelor de specialitate;
* textul complet al proiectului de hotărâre
* alte documente considerate relevante.
Documentaţia poate fi consultată: 
* pe pagina de internet a instituţiei, la adresa  www.primariasv.ro , la secțiunea “Anunțuri”,
* la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției;
* la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – camera 38; 
* proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.
Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului in ziar, astfel:
 |_| prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei - anexat anuntului la adresa  www.primariasv.ro , la secțiunea “Anunțuri”
 |_| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: urbanism@primariasv.ro ; primsv@primariasv.ro ;
 |_| prin poştă, pe adresa: Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cod postal 720224;
 |_| la sediul instituţiei, la Registratura Generală - parter, din b-dul 1 Mai, nr. 5A, între orele 8:00 – 16:00.
Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind elaborarea Proiectului de hotarare pentru aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ), str. Bazelor, initiator Trutzi S.R.L.”
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, la adresa  www.primariasv.ro , secțiunea “Anunțuri”.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de  15.12.2023, inclusiv.
Informaţii suplimentare se pot obține de la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, telefon: 0230212696 – int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro
 

Inchide