pentru construirea ansamblului rezidențial Ștefan Cel Mare cu funcțiuni complementare și dotări aferente, pe teren proprietate privată și teren proprietatea municipiului Suceava, situate în intravilanul municipiului Suceava, pe strada  Dragoș Vodă nr. 4, strada Armenească nr 9, 11, 13, 15 și strada Vasile Alecsandri nr 7.
  Inițiatori: GENERAL CONSTRUCT SRL, PAROHIA SFÂNTUL NICOLAE, TRANSPORTURI AUTO SA, CROITORU GHEORGHE și CROITORU LINA.
  Documentația poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13:00, pe site-ul
www.primariasv.ro, la secțiunea „Anunțuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 26.06.2019, la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A.
  Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

- Încadrare în zonă

- Reglementări urbanistice

 

Data afișării: 26.06.2019

Inchide