A N U N Ț

Nr. 5054 / 08.02.2017

 

    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunță publicul interesat despre intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal inițiat de CROITORU IACOB MAXIMILIAN, pentru bloc de locuințe colective cu spații comerciale si spații pentru prestări servicii, locuri de parcare, cu regim mare de înălțime, pe teren proprietate privată în suprafață de 900 mp, identic cu parcela cu numărul cadastral 2303/3, situată în intravilanul municipiului Suceava, pe Aleea Lalelelor.
    Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ în termen de 5 zile de la data de 08.02.2017 la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide