Ref. 33045 din 11.12.2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu - Refacere fațade la frontul construit al străzilor Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu, iniţiat de MUNICIPIUL SUCEAVA.

Clădirile cuprinse în această documentație sunt:

A. Clădiri reprezentative de importanță arhitecturală deosebită:

1. bloc turn P, P+10E strada 1 Mai, mozaic parietal Miorița (1967)

2. Policlinica Suceava (Cabinete medicale grupate “Areni“)

3. Magazinul universal “Bucovina“ și Casa modei

4. Hotel “Bucovina“, Restaurant “Bucovina“ și cladirea dispusă la calcan

5. Biserica catolică Sf. Ioan Nepomuk

6. Muzeul de Științe ale Naturii

7. Ansamblul clădirilor istorice la pietonal “ Ștefan cel Mare “

8. Clădirea administrativă E.-ON.

9. Casa de cultură a sindicatelor

10. Liceul de artă “Ciprian Porumbescu“ Suceava

11. Ansamblul artistic “Ciprian Porumbescu” – DOM POLSKI

12. Bloc turn T7 – intersecția străzii Nicolae Bălcescu cu bd. Ana Ipătescu

13. Bloc turn A4 – intersecția străzii Tipografiei cu bd. Ana Ipătescu

B. Clădiri înscrise în lista monumentelor istorice

Monumente istorice de importanță locală clasa B

1. Casa Invățătorului (fost restaurant Național)

2. Prefectura Suceava

3. Muzeul de istorie

4. Casa (fosta gradiniță) – strada Aleea Trandafirilor

5. Tribunalul Suceava

Monumente istorice de importanță națională clasa A

1.            Ansamblul Curtea Domnească

2.            Biserica Învierea Domnului (VASCRESENIA)

3.            Ansamblul bisericii Sf. Dumitru

4.            Biserica Nașterea Sf. Ioan Botezatorul – Coconilor

C. Clădiri de importanță arhitecturală medie:

 Ansamblurile A1, A18, A5, A7, A8, C1, A19, A21, A22, A15, A12

Ansamblul A1– blocurile H1, H2, H3  la bd. Ștefan cel Mare – ansamblul mozaicurilor parietate

“PRIMĂVARA“, “NUNTA”, “VÂNĂTOAREA”

D. Clădiri de importanță arhitecturală redusă:

Ansamblurile A2, A3, A4, A6, 1 bloc din ansamblul A7, blocul 1C din ansamblul A19, casa din ansamblul A21, ansamblul A16, blocul L din ansamblul A17.

 

Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava - Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava.

                                  

 

Inchide