opiniile colectate, răspunsurile date și argumentarea lor privind Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism pentru construirea unui bloc de locuințe de serviciu pe str. Pictor Șerban Rusu Arbore, sistematizare verticală, locuri de parcare, extinderi de rețele și racorduri/branșamente tehnico-edilitare, pe teren proprietatea municipiului Suceava - Raport.

 

Afișat: 20.12.2018.

Inchide