PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia de elaborare a PUZ cu Regulament de urbanism aferent pentru construirea unei clădiri cu spații comerciale, spații pentru birouri, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/bransamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 1191 mp, identic cu parcela cadastrală nr.43571, situat în intravilanul municipiului Suceava pe str.Universității, f.n., inițiator societatea EMILIAN ZENELI S.R.L.
    Publicul interesat este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 12.08.2022 la registratura Primăriei municipiului Suceava din 
b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro     
    Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria mun. Suceava, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro
    Observațiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

Inchide