pentru desfiintare constructie existentă si construire clădire cu destinația producție și comercializare produse covrigărie-patiserie, pe teren proprietate privată în suprafaţă de 110 mp, identic cu parcela cadastrală nr.41943, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Tineretului.
Documentaţia de urbanism completă poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane si gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri intre orele 9:00-13.00 şi pe site-ul
www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri”.
 Observaţiile sau propunerile cu privire la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 05.08.2016 – 19.08.2016 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.
Documente:

Inchide