și Regulament de urbanism aferent, in baza unui aviz de oportunitate in vederea extinderii corpului E cu spatii de cercetare si de invatamant,  pe teren proprietate privata si publica ale municipiului Suceava, str. 1 Mai, inițiator Universitatea “STEFAN CEL MARE” Suceava.
Publicul este invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare PUZ, în termen de 5 zile de la data de 18.01.2021 la sediul Primăriei municipiului Suceava-Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, cam. 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00.         
 Observatiile și propunerile transmise sunt necesare în vederea stabilirii cerințelor de elaborare/eliberării avizului de oportunitate și vor fi analizate în Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și urbanism.

 Incadrare în PUG
 Reglementari

Inchide