PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre  elaborarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, inițiat de SC GRAZIE MILLE SRL și SC TASA INVEST IMOBILIARE SRL pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, spații comerciale, spații pentru servicii și birouri, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată in suprafață totală de 69957 mp,  identic cu parcela cu nr. cadastral 33920 și parcela cu nr. cadastral 53610, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Traian Vuia nr. 7. 
  Documentaţia poate fi consultată la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A-Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentaţii de urbanism-camera 38, de luni până vineri între orele 9:00-13.00, pe site-ul www.primariasv.ro, la secţiunea „Anunţuri” și în holul central de la parterul instituției.
  Observaţiile referitoare la documentaţia de urbanism se primesc în perioada 13.08.2021-6.09.2021 la registratura Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, de luni până vineri sau pe adresa de e-mail urbanism@primariasv.ro. 
  Răspunsul la observațiile transmise va fi trimis în scris.
  Responsabil cu informarea și consultarea publicului: Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism - Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cam. 38, tel. 0230.212696, int. 142.

Incadrare in zona
Reglementari urbanistice


Afișat astăzi: 13.08.2021

Inchide