pentru construire ansamblu rezidențial de locuințe colective, spații comerciale și de prestări servicii, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată Beneficiar: SC GROUP RBN SRL

  Argumentare: Elaborarea propunerilor Planului Urbanistic Zonal având ca obiect construire ansamblu rezidențial de locuințe colective, spații comerciale și de prestări servicii, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente,  în municipiul Suceava, pe str.Gheorghe Doja nr. 165 A, inițiator: SC GROUP RBN SRL.
  Amplasament: Terenul identic cu parcela notată cu numărul cadastral 54557  în suprafață totală de 4063 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava pe strada Gheorghe Doja nr. 165 A, este proprietatea SC GROUP RBN SRL.
  Publicul a fost invitat să consulte documentele privind elaborarea propunerilor Planului Urbanistic Zonal si să transmită observații/obiecțiuni referitoare la PUZ construire ansamblu rezidențial de locuințe colective, spații comerciale și de prestări servicii, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, în perioada 10.05.2021-3.06.2021.
  În acest sens, anunțul privind elaborarea PUZ a fost publicat pe site-ul
www.primariasv.ro, pe pagina oficială de facebook a instituției, pe aplicația mobila Suceava City App,  în holul principal de la parterul Primăriei municipiului Suceava și afișat pe 3(trei) panouri montate la parcela de teren. Totodată s-au transmis 15 (cincisprezece) notificări către proprietarii parcelelor de teren vecine celei care a generat PUZ.
  La Primăria municipiului Suceava a fost înregistrată 1 (una) adresă cu observații/obiecțiuni la propunerea PUZ supusă consultării semnată de 12 (douăsprezece) persoane. O dată cu această adresă s-a transmis și un studiu de însorire realizat din initiațiva vecinilor. Tot în perioada de informare stabilită s-a înregistrat și un e-mail prin care se transmite faptul că semnatarul este de acord cu documentația supusă consultării.
  Obiecțiunile înregistrate fac referire la: studiu de însorire, studiu de trafic, regim de înălțime, distanțele legale dintre parcările propuse și locuința învecinată.
 Observațiile/obiecțiunile au fost aduse la cunoștința beneficiarului și proiectantului și s-a solicitat modificarea propunerilor sau răspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a răspunsului de maximum 10 zile. 
  Ca urmare, beneficiarul a transmis Primăriei municipiului Suceava  raspunsul argumentat al proiectantului și a fost elaborată o nouă propunere PUZ, precum si un nou studiu de însorire. 
  Anexăm: Plansa de reglementări urbanistice și studiul de însorire prezentat de către beneficiar pentru noua propunere PUZ.

REGLEMENTARI URBANISTICE
PLANSE STUDIU DE UMBRIRE INSORIRE
MEMORIU STUDIU DE UMBRIRE INSORIRE
INCADRARE IN ZONA

Afisat: 05.07.2021

Inchide