PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA,
cu sediul în B-dul 1Mai nr. 5A
Nr. 17699/21.06.2013 

ANUNŢĂ

      Intenţia de adoptare a proiectului de hotărâre cu privire la Planul Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC UCASY BIULDARS SRL pentru construirea unei locuinţe colective cu regim mic de înălţime, împrejmuire, utilităţi edilitare, organizare de şantier, pe o suprafaţă de 937 mp teren proprietate privată, situat în intravilanul municipiului Suceava, zona Tătăraşi.
       Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
- Textul complet al proiectului de hotărâre
- Expunerea de motive a primarului şi viceprimarului municipiului Suceava
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava
www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
       Cei interesaţi pot trimite în scris, propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare, în 10 zile de la data publicării, la registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Inchide