au fost comunicate următoarele decizii de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelordatorate de  persoanele fizice:

  • Decizie de impunere nr. 103462/23.05.2019 pentru D-na Lupaşcu Amada Ramona, cu domiciliul în Suceava, Aleea Prof. Leca Morariu;
  • Decizie de impunere nr. 79978/18.02.2019 pentru Dl. Moraru Florin, cu domiciliul în Suceava, str. Tipografiei;
  • Decizie de impunere nr. 103876/27.05.2019 pentru D-na Varasciuc Aurelia,  cu domiciliul în Suceava, str. Amurgului:
  • Decizie de impunere nr. 102615/21.05.2019 pentru Dl. Irimia Vasile, cu domiciliul în Suceava, str, Prieteniei;
  • Decizie de impunere nr. 101987/17.05.2019 pentru D-na Antoneag Petronela, cu domiciliul în Suceava, str.Cuza Vodă.
Inchide