Nr. 20645/9.07.2015

 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA anunţă publicul interesat despre intenţia dezbaterii şi supunerii spre aprobare în Consiliul Local al municipiului Suceava a Planului Urbanistic de Detaliu, iniţiat de SC FIDOCAT CONSTRUCT SRL pentru construire bloc de locuințe colective P+2E+M, împrejmuire și racorduri/branșamente pe terenul identic cu nr. cadastrale 35815 și 1300/1447 în suprafață totală de 1872 mp, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe strada Ion Irimescu.

            Documentaţia cu principalele reglementări urbanistice pot fi consultate la sediul Primăriei municipiului Suceava- Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, între orele 9,00 – 13,00.

Observaţiile pot fi primite în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava, la sediul Primăriei municipiului Suceava– Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38.

Inchide