Planului Urbanistic Zonal iniţiat de S.C. ERICADA S.R.L. pentru construire bloc de locuințe, locuri de parcare, spațiu de joacă pentru copii, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, împrejmuire, pe teren proprietate privata.

Minuta Dezbaterii publice
Raport avizare
Proiect de hotarare

Data afișării: 04.02.2020

Inchide