REZULTATUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI
în etapa elaborării propunerilor PUZ și a Regulamentului de urbanism aferent  
pentru construire CLINICĂ STOMATOLOGICĂ, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare
pe teren proprietate privată 

Argumentare: Elaborarea propunerilor Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului de urbanism aferent pentru construire CLINICĂ STOMATOLOGICĂ, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare pe teren proprietate privată, inițiatori SKURTU ALONA și SKURTU VIOREL – proprietari și SAV DENTISTRY S.R.L.- superficiar.
Amplasament: terenul în suprafață de 576 mp, identic cu parcela cadastrală nr.40943, este situat în intravilanul municipiului pe b-dul 1 Decembrie 1918, f.n.

Publicul a fost invitat să consulte documentele privind elaborarea propunerilor Planului urbanistic zonal și să transmită observații/obiecțiuni referitoare la PUZ pentru construire CLINICĂ STOMATOLOGICĂ, locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, în perioada 29.06.2022 – 23.07.2022.
În acest sens, anunțul privind elaborarea PUZ a fost publicat pe site-ul www.primariasv.ro la secțiunea “Anunțuri”, a fost afișat în holul principal de la parterul Primăriei municipiului Suceava și a fost afișat pe 3(trei) panouri montate la amplasamentul aflat în discuție. Totodată s-au transmis 3 (trei) notificări către proprietarii parcelelor de teren vecine celei care a generat PUZ. Deasemenea, un anunț privind elaborarea propunerilor PUZ a fost publicat pe pagina oficială de Facebook a Primăriei municipiului Suceava și pe aplicația mobilă Suceava City App.

În perioada de consultare și informare a publicului nu a fost înregistrată nicio adresă cu observații/obiecțiuni referitoare la această documentație.

 

Nr. 27696 / 27.07.2022
 

Inchide