pentru construire locuință colectivă cu regim de înălțime D+P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 727 mp, identic cu parcela cadastrală nr. 40795, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Gheorghe Doja, f.n.
 Supunem atenţiei următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
   -  Referatul de aprobare a primarului municipiului Suceava
   -  Raportul compartimentelor de specialitate
   -  Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane şi gestionare documentaţii de urbanism, camera 38, etaj III şi pe panoul de afişaj din holul principal de la parterul instituţiei.
 * Plan de incadrare in zona
 * Reglementari urbanistice

              Data afișării anunțului: 18.08.2020

Inchide